Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterin pitäjä

Mysteeri Experience Oy (Y-tunnus: 2670216-6)
Minna Canthin katu 20 A 23
40100 Jyväskylä

Myöhemmin Mysteeri

 

Rekisterin asioita hoitava henkilö

Janne Parri
Puhelin +358 40 835 2884
Sähköposti janne@mysteeri.com

 

Mysteerin tietoturvavastaava

Mikko Honkonen
Puhelin +358 40 835 2884
Sähköposti mikko.honkonen@mysteeri.com

 

Rekisterin nimi

Mysteeri-Illallisten asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilö antaa kyseisen luvan varauksen yhteydessä, ostaessa Mysteerin tuotteita verkkokaupasta ja/tai jättämällä yhteystiedot verkkosivuilla tai Mysteerin toimipisteellä Mysteerin työntekijälle.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Mysteerin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös epäselvyyksien kuten kadonneiden toimitusten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää mysteerin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mysteerin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille (esim. Facebook). Mysteeri voi myös halutessaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Mysteerin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Mysteerillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle, sähköpostitse janne@mysteeri.com.

 

Rekisterin sijainti

Rekisteri sijaitsee ensisijaisesti suojatulla verkkosivustollamme, jonka palvelimia hallitsee Suomen Hostingpalvelu Oy (Y-tunnus: 2180456-9). Sähköpostit lähetetään Hostinpalvelun ja ActiveCampaign sovelluksen kautta.

Kyselyt tietojen hallinnasta tai esimerkiksi omien tietojen poistosta voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse janne@mysteeri.com.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja varauksista

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Mysteetin käytössä, paitsi Mysteerin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, mainonnan kohdentamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Mysteerin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tällöin varmistetaan, että siirto tapahtuu EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Mysteeri-illallisten tapauksessa yleisin asiakastietojen luovutus tapahtuu yhteistyöravintolalle, joka huolehtii palvelun toteuttamisesta.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisia käyttäjäoikeuksia, jotka jakaa rekisterin pitäjä ja tietoturvavastaava.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso
auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ottamalla yhteyttä rekisterin asioita hoitavaan henkilöön. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

 

Katso myös keksipolitiikka